Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników w ramach KFS, który odbędzie się w dniach:
 

07.04.2022 r. – 08.04.2022 r. (czwartek, piątek) 

 oraz 

21.04.2022 r. – 22.04.2022 r. (czwartek, piątek)

Wnioski wraz z załącznikami można składać w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokumenty w postaci papierowej należy składać w siedzibie PUP w Pabianicach, w godz. od 8.00 do 12.00 w pokoju 217 lub 218, drugie piętro (budynek B).

Dokumenty w postaci elektronicznej należy:

  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub

  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

a następnie przesłać na adres: sekretariat@puppabianice.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PUPPABIANICE/SkrytkaESP

Za datę złożenia wniosku uznaje się faktyczny dzień wpłynięcia wniosku do siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są na www.pabianice.praca.gov.pl.