Obejmuje on lata 2009-2013. Pieniądze przeznaczone na jego realizację są zaplanowane w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pochodzą również z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i będą pozyskiwane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Z roku na rok wzrasta liczba osób otrzymujących orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność – mówi Jarosław Grabowski, kierownik Centrum Pomocy Rodzinie.
W 2008 stopień niepełnosprawności uzyskało 348 dzieci i  2.305 dorosłych (1.094 lekki, 775 umiarkowany, 436 znaczny).
- Osoby te są w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – mówi Grabowski. - Dla wielu szefów nie są wartościowymi pracownikami o często niskich kwalifikacjach, a przede wszystkim ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej. Programy, które przygotowaliśmy, mają na celu ich aktywizację.
W 2008 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach było zarejestrowanych 438 osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz 223 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy.
Na terenie powiatu działa 7 organizacji pozarządowych współpracujących z Powiatowym Centrum Rodziny: Stowarzyszenie „Czuję sercem” w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 8 Marca 1, stowarzyszenie „Razem” przy ul. Dolnej 46/13, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu przy Kościuszki 22, Polski Związek Niewidomych – Koło Terenowe przy ul. Zgierskiej w Konstantynowie, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Koło w Pabianicach przy ul. Moniuszki 16 i stowarzyszenie „Jesteśmy tacy...” przy ul. Jana Pawła II 68.