Od jutra do soboty na drodze krajowej nr 14 odbędzie się happening pod nazwą "Zegary śmierci". Na tej trasie kierowcy zobaczą na specjalnych tablicach informacje dotyczące ofiar wypadków w podziale na kategorie (sprawcy, nietrzeźwi, dzieci).

- Liczby mają uzmysłowić skalę tragedii, jaka ma miejsce na polskich drogach i skutkować zmniejszeniem liczby tragicznych wypadków - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA.

W piątek happening będzie w Krępie między Głownem a Łowiczem. W sobotę w Dobroniu, czyli między Pabianicami a Łaskiem.

Działania te wpisują się w program "Drogi zaufania", którego głównym celem jest poprawa ogólnie rozumianego bezpieczeństwa na drogach krajowych.