Andrzej Mik uczył m.in. techniki w Szkole Podstawowej nr 3. Działał również prężnie przez wiele lat w harcerstwie. Smutne wieści o jego śmierci opublikował w internecie pabianicki hufiec ZHP.

Jak zmarłego wspominają pabianiczanie? 

„To smutny dzień dla wszystkich pabianickich harcerzy. W nasze dusze wtargnęła dziś zima”.

„Odszedł wspaniały człowiek i druh”.

„Druha Mika pamiętam jeszcze z SP3 jako nauczyciela. Wspaniały pedagog i człowiek”.

„Wspaniały człowiek, jak i nauczyciel, a warsztaty, które prowadził – tego nie da się opisać”.

„Odszedł człowiek, którego sposób pracy z młodymi ludźmi był dla mnie wzorem... Nie do zastąpienia”.