Marszałek nagradza młodych ludzi odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe i artystyczne. Stypendia mają motywować uczniów szkół artystycznych oraz szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania zdolności artystycznych.

Wnioski stypendialne mogą zgłaszać szkoły do 30 czerwca w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (ul. Traugutta 25, piętro XV, pokój 1514, tel. 042 291-98-20).

11 czerwca w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18, sala 221) odbędą się spotkania informacyjne poświęcone stypendiom: godz. 10.00 – stypendia artystyczne, godz. 12.00 – stypendia naukowe.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Stypendia naukowe: Grzegorz Janeczek pokój 1510 tel. 042 291-98-30, grzegorz.janeczek@lodzkie.pl i Katarzyna Mielko, pokój 1509 tel. 042 291-98-29, katarzyna.mielko@lodzkie.pl

Stypendia artystyczne: Bartłomiej Pielas pokój 1503 tel. 042 291-98-24, bartlomiej.pielas@lodzkie.pl i Karolina Messyasz pokój 1502 tel. 042 291-98-25, karolina.messyasz@lodzkie.pl.