Już po raz kolejny pod obrady Komisji Gospodarki Komunalnej trafiła sprawa sprzedaży nieruchomości przy Lutomierskiej 1-3. Działka ta ma powierzchnię 283 metrów kw. i przeznaczona jest pod zabudowę wielofunkcyjną centrum (podstawowe przeznaczenie terenu). Na wniosek właściciela nieruchomości przyległej (Zamkowa 45), rozpoczęto w Urzędzie Miejskim procedurę zmierzającą do sprzedaży tej nieruchomości. Na dużej działce od Żeromskiego do Lutomierskiej ma powstać ogromny hotel z restauracją i podziemnym parkingiem.
Maleńka miejska działka wzbudza kontrowersje wśród radnych, a dokładniej - kontrowersje wzbudza wysokość ceny jej sprzedaży. Z operatu szacunkowego, wykonanego w grudniu 2008 roku wynika, że cena rynkowa nieruchomości zamyka się w kwocie 111.571 zł. Natomiast prezydent Zbigniew Dychto zaproponował sumę... 250.000 zł.
- Uważam, że robicie państwo błąd – zwrócił się do członków komisji radny Karol Suchocki. – Dlaczego 250 tysięcy a nie na przykład 200 lub 150? Zgodziliśmy się na sprzedaż tej nieruchomości, kupiec zrobił plan, wydał na to jakieś pieniądze, a teraz rzucamy taką cenę. Cena wolnorynkowa jest według mnie ceną obowiązującą. Trzeba zrozumieć inwestorów, którzy chcą coś zrobić w tym mieście.
Ostatecznie podczas głosowania nad zmniejszoną sumą (200.000 zł) nie podjęto decyzji głosami 3 „za”, 3 „przeciw”. Kolejne głosowanie – za kwotą 250.000 zł – przyniosło rozwiązanie. Radni zgodzili się na sprzedaż nieruchomości za cenę proponowaną przez prezydenta.
Niewykluczone że temat Lutomierskiej powróci jeszcze na posiedzenia komisji.