Swój udział w dyskusji zapowiedzieli: Katarzyna Chmielewska- dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Barbara Wierzbicka - dyrektor Departamentu Spraw Studentów i Doktorantów, dr Andrzej Kurkiewicz - dyrektor Departamentu Organizacji Szkół Wyższych, prof. Jerzy Błażejewski- przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Woźniewski - przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, prof. Zbigniew Śliwiński- konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii. Będą też przedstawiciele uczelni kształcących na kierunku fizjoterapia, dziekani i kanclerze uniwersytetów medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz innych szkół niepublicznych, członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutycznego i prezesi Oddziałów ZG PTF.
7 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14 rozpoczną się obrady V edycji Ogólnopolskiej Konferencji „Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz. W Konferencji swój udział zapowiedziało, wielu wybitnych przedstawicieli rehabilitacji i fizjoterapii miedzy innymi z Norwegii i Chile.