Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ogłasza nabór wniosków o:

1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

NABÓR WNIOSKÓW BĘDZIE TRWAŁ OD DNIA 18 KWIETNIA 2020 r. DO DNIA 4 MAJA 2020 r. WŁĄCZNIE

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZED DNIEM 18.04.2020 r. ORAZ PO 04.05.2020 r.  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.  

 

Jednocześnie informujemy, że urząd przewiduje po zakończeniu niniejszego naboru ogłaszanie kolejnych naborów o dofinansowanie. Ponadto informujemy, iż środki na pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej są nielimitowane.

 

Wnioski można składać w jeden z następujących sposobów: 

1. WERSJA PAPIEROWA, która składa się z: 

- 2 egzemplarzy umowy z załącznikami,
- kalkulatora spadku obrotów (jeśli dotyczy)
Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie.  Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy.
Wnioski należy wrzucić w dni robocze w godzinach 8.00-14.00 do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA" lub wysłać na adres :
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Waryńskiego 11
z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa"
 

2. WERSJA ELEKTRONICZNA, którą składać należy poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym). Do wersji elektronicznej należy załączyć podpisane i zeskanowane dokumenty tj.: umowę wraz z załącznikami, kalkulator spadku obrotów (jeśli dotyczy)

 UWAGA!

Kalkulator służący do obliczania wartości spadku obrotów należy wypełniać wyłącznie w formularzu (arkusze Excel) i dołączyć wydrukowany i podpisany do umowy. Nie należy wypełniać odręcznie danych na pustym wydruku kalkulatora!

 

Dokumenty obowiązujące do złożenia w ramach naboru znajdują się w:

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych 

Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach  w godzinach 8.00-14.00
pod nr telefonu: 
42 22 54 298
42 22 54 277

Z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań także drogą elektroniczną na adres pomoc.koronawirus@puppabianice.pl

 

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NISKOOPROCENTOWANĄ W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ CIĄGLE TRWA.

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą realizacji instrumentów Tarczy antykryzysowej prosimy uważnie śledzić informacje na naszej stronie internetowej.