Druh Pabianickiej Ochotniczej Straży Pożarnej, Tadeusz Misiak, zmarł w poniedziałek. Miał 87 lat. Odszedł po 72 latach służby dla OSP. W 2015 roku otrzymał odznaczenie za wysługę lat.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 29 marca o godz. 13.00 w parafii Chrystusa Króla przy ul. Karniszewickiej.