Spółka uruchomi dodatkowe połączenia na terenie Łodzi, wprowadzone zostaną korekty w siatce połączeń regionalnych i międzywojewódzkich. Trzy pociągi otrzymają swoje nazwy. Zmiany podyktowane są również pracami modernizacyjnymi, które na całej sieci kolejowej prowadzi PKP Polskie Linie Kolejowe. Rozkład obowiązywał będzie do 10 czerwca.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW ŁKA:

  • Nowy pociąg relacji Łódź Radogoszcz Zachód 7:17- Łódź Kaliska 7:25

  • 12 dodatkowych pociągów relacji Łódź Fabryczna - Łódź Widzew

  • Od 23.IV dodatkowy postój w Rogowie dla pociągów ŁKA Sprinter Łódź - Warszawa

  • Od 23.IV nowe popołudniowe pociągi Zgierz - Koluszki i Koluszki - Łowicz

  • Wprowadzenie nazw dla trzech par pociągów na trasie Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia: „Powidoki”, „Fabrykant” i „Syrena”

 

Linia Łódź Fabryczna/Widzew – Zgierz przez Łódź Arturówek

Nowością na tej linii będzie 12 dodatkowych pociągów na odcinku Łódź Fabryczna - Łódź Widzew - Łódź Fabryczna, z czego dwa o godzinie 9:24 i 19:26 pojadą aż do Zgierza, a więc liczba bezpośrednich połączeń relacji Łódź Fabryczna - Zgierz - Łódź Fabryczna przez Łódź Widzew zwiększy się z 13 do 15. Na odcinku Łódź Fabryczna - Łódź Widzew będzie kursować aż 51 pociągów. Pociągi na stacji Łódź Widzew będą skomunikowane z połączeniami w kierunku Koluszek, Skierniewic i Warszawy, natomiast na stacji Zgierz pociągi będą skomunikowane
z pociągami do i z Łowicza oraz Kutna.

Od 24 kwietnia uruchomione zostanie nowe bezpośrednie połączenie Zgierz - Koluszki. Odjazd ze Zgierza o godzinie 15:26 i ze stacji Łódź Stoki o 15:37 zapewni pasażerom bezpośredni powrót z pracy do wszystkich podłódzkich miejscowości leżących na trasie przejazdu. 

Linia Łódź - Warszawa

Trzy z pięciu par pociągów otrzymają nazwy. Na trasę wyjadą „Powidoki”, „Fabrykant” i „Syrena”. Nazwy pojawią się na rozkładach jazdy, będą również wyświetlane na pojazdach. Wszystkie pociągi będą uruchamiane w kategorii ŁKA Sprinter z prędkością rozkładową 160 km/h. Ze względu na rozpoczynające się od 4 maja br. prace naprawcze mostów na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki zostanie wprowadzony ruch jednotorowy dwukierunkowy. Spowoduje to wydłużenie czasu przejazdu niektórych pociągów o kilka minut i zmianę godziny kursowania niedzielnego pociągu z Warszawy do Łodzi. ŁKA Sprinter „Powidoki” od 7 maja br. wyruszy z Warszawy Centralnej o godzinie 19:53 zamiast o 18:45.

Od 23 kwietnia wszystkie pociągi ŁKA Sprinter zatrzymają się w Rogowie. Ułatwi to dojazd do licznie odwiedzanego Arboretum i przesiadkę na rogowską kolej wąskotorową. Natomiast mieszkańcom zapewni komfortowy, bezpośredni i bardzo szybki dojazd oraz powrót ze stolicy.

Linia Łódź - Koluszki - Skierniewice

Od 24 kwietnia liczba połączeń pomiędzy Koluszkami i Łodzią zwiększy się do 20. O godzinie 15:48 z Łodzi Widzewa odjedzie pociąg relacji Zgierz - Łódź - Koluszki, natomiast o 16:29 z Koluszek przez Łódź Widzew i Łódź Kaliską odjedzie pociąg do Łowicza Głównego. Dodatkowo, na stacji Łódź Widzew pociąg ten będzie skomunikowany z pociągiem w kierunku Łodzi Fabrycznej. Z powodu prac modernizacyjnych jedna para pociągów do Skierniewic pojedzie w skróconej relacji do i z Koluszek.

Linia Łódź Kaliska - Sieradz

Ze względu na zmiany godzin kursowania pociągów z kierunku Łowicza i Kutna i ich skomunikowania na Dworcu Łódź Kaliska zmienią się godziny kursowania dwóch popołudniowych połączeń w kierunku Sieradza, które odjadą o godzinie 15:33 zamiast o 15:20 i 16:05 zamiast o 15:50. Uwzględnione zostały również napływające wnioski podróżnych i tak pociąg relacji Sieradz - Łódź Kaliska odjedzie z Sieradza o godzinie 16:35 zamiast o 16:49, natomiast pociąg relacji Łódź Kaliska - Sieradz o godzinie 20:15, a nie jak dotychczas o godzinie 20:00.

Linia Łódź - Kutno

Ze względu na prowadzone prace remontowe w dniach 25 marca, 24-29 kwietnia oraz 15 maja do 9 czerwca w dni robocze wystąpią na tej linii zmiany godzin kursowania niektórych pociągów, natomiast dwa ostatnie kursy z Łodzi do Kutna i ostatni z Kutna do Łodzi na części trasy zostaną zrealizowane autobusami.

 

Linia Łódź - Łowicz

W godzinach popołudniowych zgodnie z sugestiami podróżnych pociągi po godzinie 15 i 16 odjadą z Łodzi Kaliskiej 30 minut po pełnej godzinie. W dniach 25 marca i 24-29 kwietnia ze względu na prace remontowe na stacji Zgierz i odcinku Zgierz - Łódź Żabieniec wystąpią zmiany godzin kursowania niektórych pociągów i wydłużenie o kilka minut czasu przejazdu na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Łódź Kaliska.

Od 24 kwietnia jeden z pociągów będzie kursował w relacji Koluszki - Łódź Widzew - Łódź Kaliska - Łowicz Główny. Wyruszy o 16:29 ze stacji Koluszki i o 17:06 z Łodzi Kaliskiej, zapewniając dogodne bezpośrednie połączenie pomiędzy trzema ważnymi stacjami węzłowymi w naszym województwie.