- Mam nadzieję, że nie będzie to czas stracony, że po tym szkoleniu zaczniecie państwo zmieniać swoje życie - powiedziała na wstępie posłanka Skrzydlewska.

Warsztaty poprowadziła trener Agnieszka Grys. Ich celem było budowanie pozytywnego nastawienia. Zachęcenie ludzi do działania. Chociaż były one przygotowane dla kobiet, to pojawili się także panowie. Udział wzięło ponad 20 osób. Uczestnicy dowiedzieli się, jak formułować cele i jak ważna w ich osiąganiu jest motywacja. Tego, że trzeba skupiać się na sukcesach, a nie na porażkach. Poznali techniki pomocne w realizacji zamierzeń. Jakie cele mieli uczestnicy warsztatów? Przede wszystkim chcieli nauczyć się języków.

Wszyscy dostali materiały szkoleniowe i certyfikaty potwierdzające udział.