Straż Miejska od 7 lutego będzie systematycznie weryfikować deklaracje śmieciowe. 

Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia stosownych pism i przestrzegania zawartych w nich postanowień. Kontrole dotyczyć będą także osób prowadzących działalność gospodarczą.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Pabianic obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. W przypadku niewypełniania jego postanowień przez właścicieli posesji oraz przedsiębiorców, strażnicy miejscy będą kierować wnioski o ukaranie ich do Sądu Rejonowego. Podstawą tych działań jest ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach (art. 10 ust. 1-2b DZ.U. z 2019 r., poz. 2010). Konsekwencjami mogą być kary grzywny, a nawet areszt.
Ponadto do Referatu Opłat za Odpady Komunalne będą kierowane wnioski o naliczanie opłat za okresy nie ujęte w deklaracjach wraz z odsetkami.