Drogowcom z Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej podobno przymarzł piach, dlatego odśnieżanie rozpoczęło się tak późno. Piaskarek nie widział nikt na drogach gminnych. W Piątkowisku i Szynkielewie jest tak ślisko, że nie można jechać szybciej niż 30 km/h.
Niżej podajemy numery telefonów, pod które należy dzwonić, żeby poinformować drogowców o nieodśnieżonych drogach.
 

Służby miejskie z ZDiZM będą odgarniać śnieg i sypać solą 83,5 km oblodzonych dróg. Są to ulice miejskie i powiatowe.
Telefony do dyżurnego dróg powiatowych i miejskich: 042 215 97 72 (od 7.00 do 15.00) i 509 304 018. Można tutaj dzwonić z informacją, które drogi są nieprzejezdne.


Drogi wojewódzkie to: Jutrzkowicka, Kilińskiego i św. Jana. Telefony do dyżurnego dróg wojewódzkich: 044 632 11 40 i 044 633 31 39.

Zimowym utrzymaniem dróg krajowych: Rzgowską, Warszawską, Zamkową, Lutomierską (od Partyzanckiej w kierunku Szynkielewa) zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie. Łaską i Partyzancką (też "krajówki") opiekuje się rejon dróg w Sieradzu. Telefon: 042 637 38 31. Jest to punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.