Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że umożliwi właścicielom firm odroczenie terminu płatności bieżących składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych. 

Co to oznacza w praktyce?

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonych wniosków o odroczenie składek na 3 miesiące (od lutego do kwietnia) oraz zawieszenia lub wydłużenia spłaty należności w układach ratalnych. Odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

Czy jest on rzeczywiście tak uproszczony jak zapewniają urzędnicy?

Są dwa rodzaje wniosków: dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość i dla tych, którzy nie prowadzą pełnej księgowości.

Ci pierwsi będą musieli dołączyć do dokumentu sprawozdanie finansowe z 2018 i 2019 roku (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych). To nie wszystko. Wzór wniosku można pobrać tutaj.

- We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej- informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Ze względu na panującą epidemię, dokumenty należy składać drogą elektroniczną (portal PUE ZUS), klasyczną pocztą lub wrzucając do pojemnika wystawionego pod odpowiednim urzędem. JEŚLI wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony (a takiej pewności na 100% nie ma) wówczas ZUS wyśle do przedsiębiorcy stosowne dokumenty, które ten będzie musiał przejrzeć, podpisać i ponowie odesłać. Należy pamiętać, że oryginał dokumentów również należy przesłać do urzędu. Bez nich umowa będzie nieważna i spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.
Zobacz jak wypelnić wniosek online.

- Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez wnioskującego pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys.euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi- dodaje rzeczniczka.

Jeśli urząd odmówi odroczenia, należne składki będą musiały być opłacone wraz z odsetkami za zwłokę

Więcej informacji można znaleźć u doradcy ds. ulg i umorzeń na stronie www.zus.pl.