W październiku odbędzie się szereg szkoleń zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi. 

Adresowane  są do  płatników składek, ich przedstawicieli, pracowników biur rachunkowych i księgowych oraz służb kadrowych.

Gdzie, kiedy i na jaki temat odbędą się szkolenia?

Inspektorat ZUS w Pabianicach przy ul. Kościuszki 31, pokój nr 3 (parter).

11 października, godz. 9.00

e-składka- zmiana sposobu rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 r.

16 października, godz. 9.00

Praca za granicą. Ustawodawstwo, któremu podlegasz i gdzie opłacasz składki. Zmiany dotyczące wydawania formularza A1 dla obywateli spoza Unii Europejskiej.

22 października, godz. 9.00

e-akta-  czyli zmiany związane z okresem przechowywania akt pracowniczych

22 października, godz. 11.00

Wypełnianie dokumentów dotyczących świadczeń krótkotrwałych, takich jak: zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki opiekuńcze i macierzyńskie.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 43 824-73-20 bądź pod adresem mailowym szkolenia_lodz2@zus.pl