Nadkomisarz Sławomir Kłos został powołany na stanowisko komendanta komisariatu w Konstantynowie. Aspirant Sławomir Jerzmanowski został zastępcą naczelnika wydziału prewencji, a sierżant sztabowa Magdalena Saktura objęła stanowisko specjalisty w zespole wykroczeń wydziału prewencji. Nominacje wręczał komendant - inspektor Tomasz Szwed.

Co o nich wiemy?

Nadkomisarz Sławomir Kłos ma 48 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do służby wstąpił w 1998 roku - do prewencji. Do 2009 roku pracował w Łodzi, gdzie przez pięć lat był dowódcą drużyny. Przez kolejne lata (2009-2016) pełnił funkcję kierownika referatu patrolowo-interwencyjnego pabianickiej komendy. W 2016 roku został zastępcą naczelnika wydziału prewencji. 11 stycznia 2020 roku komendant powiatowy powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta komisariatu w Konstantynowie, a 14 maja powołał na stanowisko komendanta komisariatu.

Aspirant Sławomir Jerzmanowskma 37 lat. Do służby wstąpił w 2007 roku - do prewencji. Od 2017 roku służył jako specjalista zespołu wykroczeń pabianickiej komendy. Od stycznia 2020 roku miał powierzone obowiązki zastępcy naczelnika wydziału prewencji. 15 maja 2020 roku mianowany na to stanowisko.

Sierżant sztabowa Magdalena Saktura  ma 31 lat. Rozpoczęła służbę w 2011 roku, jako funkcjonariuszka wydziału patrolowo–interwencyjnego łódzkiej jednostki, następnie jako dzielnicowa w Łodzi, a od 2017 roku jako dzielnicowa w Pabianicach. Od 2019 roku pracuje w zespole wykroczeń wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.15 maja mianowana specjalistką zespołu.