W całym kraju od końca ubiegłego roku do 30 kwietnia br. o 54 tys. podniosła się liczba cudzoziemców opłacających składki do ZUS. Obecnie zgłoszonych do ubezpieczeń jest ok. 494 tys. obywateli innych państw. Najwięcej pochodzi z Ukrainy – ponad 360 tys. W sumie na terenie województwa ubezpieczonych w ZUS jest 32,6 tys. obcokrajowców, w tym – 17,3 tys. w I Oddziale ZUS w Łodzi, 6,4 tys. w II Oddziale ZUS w Łodzi i 8,9 tys. w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.

- W województwie łódzkim tak jak w całym kraju, najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców pochodzi z Ukrainy – 26 tys. osób. Przez 4 miesiące do województwa napłynęło 5.600 osób tej narodowości – informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

W omawianym czasie aż o 200 proc. wzrosła w województwie liczba ubezpieczonych Mołdawian. Na koniec roku było 193 Mołdawian, a na koniec kwietnia już 609.

Na naszym terenie można także spotkać pracujących i ubezpieczonych pracowników m.in. z Białorusi – 973; Indii – 355; Gruzji – 299; Rosji – 267; Wietnamu – 230; Turcji – 224, ale także Włoch – 189; Francji – 98 i Niemiec – 82.

- Pamiętajmy, że cudzoziemiec zatrudniony przez polskiego pracodawcę na terenie naszego kraju podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tu odprowadza składki, chyba że wyjątkowo umowa między Polską a macierzystym krajem pracownika wyklucza taką sytuację – dodaje Monika Kiełczyńska.