Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wyjaśniona została kwestia chodnika, którego... zabrakło przy drodze prowadzącej do przedszkola w Dłutowie.

Zobacz: Za tym skrzyżowaniem na przedszkolaki zamiast pobocza czeka... rów melioracyjny

W poprzednim tekście na ten temat wyjaśnialiśmy, dlaczego droga do Mierzączki nie została dostosowana do potrzeb pieszych. W skrócie - było za drogo. Karta się jednak odwróciła i chodnik, który dotąd kończył się rowem w połowie drogi do przedszkola, zostanie ukończony. Chodzi o brakujące 200 m.

Starosta odpowiedział na interpelację radnego Włodzimierza Stanka w tej sprawie. Odpowiadał też na pytania Tomasza Kmina, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów. Jakie? Między innymi kiedy wykonany zostanie chodnik, za czyje pieniądze i co z rosnącymi przy drodze drzewami.

Jak wyjaśnił starosta, pieniądze na ten cel zostały już przekazane przez Starostwo Powiatowe. Łącznie inwestycja wyniesie 230.000 zł. Połowę potrzebnej kwoty dołożyła wójt Dłutowa, Grażyna Maślanka-Olczyk.

- Przetarg na roboty budowlane został już ogłoszony - informuje Joanna Kupś, rzecznik starosty. - Termin składania ofert to 13 listopada.

Do zbudowania są 234 metry chodnika, od ul. Wysokiej do przedszkola. Wytną przy tej okazji 69 drzew. Nie było możliwości ich pozostawienia. Jest już zgoda na wycinkę.