Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w powiecie pabianickim

Budowanie solidarności poprzez inwestycje Funduszy Europejskich jest widoczne m.in. w projekcie „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. W ramach tej inwestycji mogliśmy dostosować transport publiczny do preferencji i oczekiwań pasażerów, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Poprzez stworzenie dogodnej alternatywy dla podróży samochodem, możemy ograniczyć emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego oraz zwiększyć mobilność mieszkańców, co bezpośrednio wpłynie na budowanie społecznych więzi lokalnych. Dbając o komfort poruszania się po powiecie pabianickim i okolicach, razem z Funduszami Europejskimi możemy także stworzyć Łódzki Tramwaj Metropolitarny na odcinku Pabianice – Ksawerów. Przedmiotem tego projektu jest kompleksowa przebudowa linii tramwajowej 41, łączącej Łódź z Pabianicami przez gminę Ksawerów. Budowa Łózkiego Tramwaju Metropolitarnego ma zakończyć się jeszcze w 2022 roku.

Tworzenie lepszej przyszłości dla mieszkańców powiatu pabianickiego wraz z Funduszami Europejskimi jest także możliwe dzięki dbaniu o środowisko. W ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobroń”, mogliśmy poprawić efektywność energetyczną 12 obiektów i obniżyć ich zapotrzebowanie na ciepło i energię, co z kolei zminimalizowało emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Prace w ramach projektu objęły 6 budynków mieszkalnych, 4 budynki oświatowe, 1 budynek pełniący funkcję ośrodka zdrowia i przedszkola, oraz budynek Urzędu Gminy. Polegały one na regulacji, modernizacji lub wymianie źródła ciepła i instalacji cenralnego ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, dociepleniu stropów, stropodachów, dociepleniu ścian, zastosowaniu pomp ciepła, a także wymianie lub modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej. Czyste powietrze i środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi powiatu pabianickiego i dbają o zdrowie jego mieszkańców.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie powiatu pabianickiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w powiecie pabianickim.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl.