Dziś odbyła się I sesja Rady Powiatu Pabianickiego. Na początek 23 radnych złożyło ślubowanie. Później wybrano przewodniczącego Rady. Tutaj jednomyślnie został nim Florian Wlaźlak (przewodniczący również poprzedniej kadencji). Był jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko. W tajnym głosowaniu dostał 22 głosy. Sam wstrzymał się od głosowania.

Już mniej jednogłośni byli radni w kwestii wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Na te dwa stanowiska zgłoszono 3 kandydatury. Wybrany przewodniczący Wlaźlak zgłosił Arkadiusza Jaksę (wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji) i Henryka Gajdę. Natomiast Marcin Wolski (mówiąc w imieniu PiS) zaproponował kandydaturę Waldemara Flajszera (wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji). Po ogłoszeniu wyników wiceprzewodniczącymi zostali Henryk Gajda i Arkadiusz Jaksa.

Podczas I sesji wybrano również starostę, wicestarostę oraz członków zarządu powiatu pabianickiego. Zaskoczeniem nie jest wybór starosty. Został nim (znów) Krzysztof Habura. Polityk grzeje tę samą posadę już od 2006 roku. Właśnie zaczyna się jego czwarta kadencja rządzenia powiatem. I to dłuższa, bo trwająca 5 lat. Podczas głosowania Habura dostał 16 głosów poparcia, 5 głosów przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosowania.

Na wicestarostę Habura nominował Gabrielę Wenne-Błażyńską. Zaproponował też trzech członków zarządu: Henryka Brzyszcza, Jacka Wróblewskiego oraz Roberta Kraskę. Jego wybór poparło 20 radnych.

W skład Rady Powiatu Pabianickiego wchodzą: Wioletta Domańska, Henryk Brzyszcz, Jadwiga Wadowska-Gryzel, Anna Pierzchała-Gładysz, Henryk Gajda, Anna Bujacz, Waldemar Flajszer, Arkadiusz Jaksa, Krzysztof Habura, Jarosław Habura, Jarosław Kosmala, Paweł Kania, Jarosław Lesman, Ewa Lewandowska, Andrzej Owczarek, Tomasz Pierzchała, Krzysztof Pacholak, Robert Rządziński, Łukasz Stencel, Maria Wróbel, Marcin Wolski, Krzysztof Waligórski, Florian Wlaźlak.