Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że prowadzi nabór na aktualne formy aktywizacji:

 Dla wszystkich osób bezrobotnych:

Staże

  • dla osób do 30. roku życia staż będzie organizowany maksymalnie na okres do 8 miesięcy,
  • dla osób powyżej 30. roku życia staż będzie organizowany maksymalnie do końca bieżącego roku.

Szkolenia

  • Prace interwencyjne.

Dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia:

  • Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Pracy w Pabianicach lub w filii w Konstantynowie Łódzkim. Są też dostępne na stronie internetowej UP.

Do kiedy będą prowadzić nabór? Do wyczerpania środków.