Znane już są najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców na projekt i budowę drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodnicy Łodzi i Zgierza.

Pierwszy odcinek węzeł Pabianice Północ – węzeł Teofilów wykona konsorcjum firm: Budimex S.A. (Lider) oraz Strabag Sp. z o.o. (partner). Cena oferty brutto to około 561,8 mln zł.

Zaś drugi odcinek, czyli węzeł Teofilów – Słowik wykona firma: Eurovia Polska S.A. Cena tej oferty brutto to około 537,3 mln zł.

Oznacza to, że łączny koszt projektu i budowy obu odcinków wyniesie blisko 1.099,1 mln zł.

- Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia, to prawie 1.330 mln zł – informuje Maciej Zalewski, główny specjalista ds. komunikacji społecznej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Wykonawcy deklarują realizację zadania w ciągu 32 miesięcy od chwili podpisania umowy. Przy czym do etapu budowy nie wlicza się okresów zimowych, czyli 15 grudnia – 15 marca.

GDDKiA podkreśla, że wybór nie jest prawomocny. Po jego uprawomocnieniu się, odbędzie się jeszcze obowiązkowa kontrola uprzednia w Urzędzie Zamówień Publicznych i dopiero po jej korzystnym zakończeniu, wykonawcy zostaną wezwani do podpisania umowy.