Wzrost wykrywalności przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie (przestępstwa rozbójnicze, bójki/pobicia, kradzieże z włamaniem, w tym kradzieże pojazdów, kradzież cudzej rzeczy, uszkodzenia mienia, uszczerbek na zdrowiu) wystąpił w całym powiecie.

– W tych kategoriach pabianiccy policjanci odnotowali 293 przestępstwa – komentuje kom. Joanna Szczęsna, rzecznik policji. - Ustalili 103 dorosłych sprawców i 14 nieletnich, którym przedstawiono zarzuty.

Te zatrzymania to m.in. efekt interwencji mieszkańców, którzy coraz bardziej angażują się w pomoc policji. Dzięki współpracy z mieszkańcami o 11 proc. nastąpił wzrost wykrywalności tych przestępstw.

Na szczęście, w Pabianicach i powiecie pabianickim nie odnotowano zabójstwa ani gwałtu. Było jednak więcej tzw. przestępczości rozbójniczej – 9 przestępstw (wzrost o 6 i tyle wykryto), bójek/pobić – 6 (wykryto 5) oraz uszczerbków na zdrowiu - 17 (wykryto 15). Spadła liczba kradzieży z włamaniem - ze 133 przestępstw w I półroczu 2017 roku do 82 przestępstw w analogicznym okresie 2018 roku.


- Co ważne, wzrosła aktywność policjantów związana ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej – dodaje kom. Szczęsna. - Pabianiccy policjanci, którzy wykryli 402 przestępstwa gospodarcze i 127 korupcyjnych, należą do jednych z najlepszych w garnizonie łódzkim.

Przypomnijmy, że oddział zajmujący się tą kategorią przestępstw działa u nas dopiero od 1 stycznia 2018 roku.