Został zakończony pierwszy etap naboru wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne w domach jednorodzinnych na terenie gminy Pabianic. W 2019 roku z budżetu gminy na dofinansowanie przeznaczono 396.400 zł.

Do 30 kwietnia wpłynęło 50 wniosków.

O programie dofinansowania wymiany źródeł ciepła pisaliśmy TUTAJ.

Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 36 wniosków na kwotę ponad 390.,000 złotych.

Do 30 czerwca osoby zakwalifikowane muszą dostarczyć do wniosku niezbędne dokumenty.

– Jeśli osoby z listy podstawowej spełnią wszystkie wymagania formalne, to mają pewne dofinansowanie na wymianę starych pieców – mówi Mariusz Rzepkowski, inspektor ds. informatyki w gminie Pabianice.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne z odrzuceniem wniosku.

Szczegółowy wykaz dokumentów i informacje odnośnie udzielenia dotacji można znaleźć na stronie Gminy.

Na liście rezerwowej znalazło się 14 wniosków na kwotę 214.548,25 zł. Wnioskodawcy czekają, czy zwolnią się środki finansowe. Dotacja może zostać im jeszcze przyznana w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji przez osoby już zakwalifikowane do drugiego etapu.

Właściciele nieruchomości, którym nie udało się zakwalifikować ze względu na brak środków finansowych w budżecie, mają możliwość przystąpienia do programu w następnych latach.