Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przyznał medal im. Bolesława Chomicza druhowi Edwardowi Kiejnichowi. Medal wręczył Adam Nowak, członek Prezydium Zarządu Głównego.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Robert Gralak, srebrny – Kinga Chyży i Łukasz Drajling. Odznaczenia „Wzorowy strażak” otrzymali: Przemysław Tamecki, Beata Drajling, Damian Sobczak i Kamil Bukowski. Przyznano również medale „Za wysługę lat”. Dostali je: Edward Kiejnich (50 lat), Łukasz Drajling (30 lat) i Aleksy Sobczak (25 lat). Za 10 lat służby odznaczenia otrzymali: Kamil Bukowski, Paweł Ptak, Kinga Chyży, Damian Sobczak i Beata Drajling. Natomiast za 5 lat służby medale wręczono druhom i druhnom. Są to: Paweł Nurkiewicz, Przemysław Tamecki, Kamila Tamecka i Jadwiga Wrzeszcz.

Podczas uroczystości miał miejsce uroczysty przemarsz strażaków z ochotniczych straży pożarnych terenu powiatu pabianickiego. Jubilaci, czyli jednostka OSP Srebrna podziękowała wszystkim, którzy mają wkład w jej funkcjonowanie i rozwój. Otrzymali tabliczki pamiątkowe. Były również przemówienia okolicznościowe, a na koniec zorganizowano strażacki piknik.