Nowy oznakowany radiowóz udało się zakupić z pieniędzy policji. Policjantom z naszego powiatu auto przekazał komendant wojewódzki.

Samochód będzie wykorzystywany w pracy na terenie Konstantynowa i gminy Lutomiersk. Gospodarze tych gmin - burmistrz Robert Jakubowski i wójt Tadeusz Borkowski pogratulowali komendantowi komisariatu podkom. Tomaszowi Wójcickiemu pozyskania nowego samochodu.

Dotychczas konstantynowski komisariat korzystał z 5 radiowozów, teraz jest ich 6.