Piszą na swojej stronie na Facebooku: „Nasz kolega druh Paweł Margas z OSP Górki Duże potrzebuje krwi, niezbędnej do przeprowadzenia operacji”.
Krew można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25 na nazwisko Paweł Margas.