Zainteresowani mieszkańcy gminy Pabianice mogą składać wnioski do 30 czerwca.

Należy pamiętać, że decyduje kolejność i kompletność składanych wniosków.

O dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się właściciele posesji, gdzie nie ma kanalizacji i nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej.

Natomiast po dotację na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej mogą zgłaszać się mieszkańcy posesji, gdzie znajduje się kanalizacja. Potrzebne załączniki można pobrać ze strony lub w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 (ul. Torowa 21).