To 188 razy mniej niż w 2018 roku. 

W raporcie strażackim odnotowano zdarzenia takie jak:

347 pożary

861 miejscowe zagrożenia związane z:

wypadkami drogowymi i kolizjami (227)

nietypowym zachowaniem zwierząt, w tym owadów błonkoskrzydłych (130)

usuwaniem skutków wichur (111)

wadami środków transportu (26)

a także wsparcie policji i ratownictwa medycznego (291)

Zdarzyło się 155 fałszywych alarmów. 

Najwięcej interwencji było w Pabianicach (644), a najmniej w gm. Dłutów (54).

W przypadku pożarów i zdarzeń miejscowych, działania PSP wspierane były przez druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejscowe zagrożenia stanowiły 63% ogółu interwencji. W 2019 roku śmierć poniosło 28 osób (w 2018 było 21), a 199 doznało obrażeń (163 w 2018), w tym 13 dzieci (10 w 2018).

Podsumowano straty materialne. Wyniosły one 4 168 400 zł (3 388 000 w 2018), z czego prawie 2 mln w samych pożarach. Wartość uratowanego mienia wyceniono na 10 738 000 złotych (6 122 000 w 2018).


Najczęstsze przyczyny pożarów w minionym roku to:

zaprószenia ognia (155)

podpalenia umyślne (54)

nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych (34)

wady urządzeń i instalacji elektrycznych (30)

wady środków transportu (17)

W 2019 roku zużyto łącznie 1169, 65 metrów sześciennych wody, 499 litrów piany i 436 kg neutralizatorów i 37 kg proszku gaśniczego.