Strażnicy z sekcji prewencji szkolnej zapoznawali je z zasadami zachowania bezpieczeństwa. Jak można się jednak było spodziewać, największym zainteresowaniem najmłodszych cieszył się służbowy samochód strażników.