Dziś świętują nauczyciele i pracownicy oświaty. Miejskie uroczystości odbędą się w Szkole Podstawowej nr 14. Nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom szkół przyznał prezydent miasta.

- To forma podziękowania za dodatkowy wkład w pracę. Osoby, które nagradzam, to często nauczyciele-społecznicy, którzy poświęcają działaniom na rzecz uczniów również swój prywatny czas – twierdzi Zbigniew Dychto.

W tym roku nagrody prezydenta dostaną: Beata Hankiewicz, dyrektor Przedszkola Miejskiego 6, Honorata Bartoszek, dyr. PM 14, Waldemar Flajszer, dyr. Szkoły Podstawowej 3, Violetta Winiarska, dyr. SP 9, Włodzimierz Stanek, dyr. Gimnazjum 3, Iwona Kudra, wicedyrektor PM 13, Angelika Ziółkowska-Michułka, wicedyrektor SP 1, wicedyrektor Marzena Majchrzak, SP 3, wicedyrektor Beata Florczak, SP 5, wicedyrektor Agnieszka Okruszek, SP 17, Paulina Pintera, PM 2, Dorota Szewczyk-Patura, PM 2, Monika Józefiak, PM 2, Hanna Pawlak, PM 5, Marzena Jagielińska, PM 5, Dorota Stępień, PM 12, Dorota Koziara PM 13, Anna Różycka PM 13, Katarzyna Miękina, SP 3, Kamila Szczegodzińska, SP 3, Dariusz Sauter, SP 5, Marzena Kołodziejska, SP 8, Urszula Gabara, SP 9, Beata Pilc, SP 9, Edyta Makowska, SP 13, Zdzisław Kaźmierczak, SP 14, Bogusława Grobelna, SP 14, Leszek Józefiak, SP 14, Wioletta Wojciechowska, SP 17.

- Życzyłbym wszystkim pracownikom oświaty jak najmniej zmian – mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. - Najgorszy jest brak stabilizacji.

Podczas miejskich uroczystości zostanie również wręczony Medal Komisji Edukacji Narodowej. O jego nadanie wnioskował pabianicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nazwisko poznamy dzisiaj.

Ile dostali nauczyciele?

- Na nagrody są przeznaczone 53.000 złotych – informuje Boryń. - Kwoty są dwie: 1.800 złotych i 2.000 złotych.

Najlepszych nauczycieli wyróżnił również starosta Krzysztof Habura, któremu podlegają szkoły ponadgimnazjalne. Pieniądze dostanie 26 nauczycieli.

Od 1.000 do 2.000 zł brutto dostaną: Alicja Bujacz, dyr. I Liceum Ogólnokształcącego, Krzysztof Zajda, dyr. II LO, Kazimiera Trzepizur, dyr. Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie Łódzkim, Paweł Szałecki, dyr. Zespołu Szkół nr 1, Henryk Kucharski, dyr. ZS 2, Hanna Grącka, dyr. ZS 3, Marzena Kobojek, dyr. Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie, Bożena Bulzacka, dyr. Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, Małgorzata Biegajło, dyr. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, Mariusz Wielebski, dyr. Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Pabianicach, Bożenna Krajewska, dyr. Poradni Psychologiczn-Pedagogicznej w Konstantynowie, Grażyna Wójcik, dyr. Młodzieżowego Domu Kultury, ElżbietaDyba, prezeska ZNP w Pabianicach, Andrzej Bartłomiejczyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Pabianicach, Beata Strzałkowska-Koźlenko, nauczycielka w I LO, Łucja Duda, nauczycielka w II LO, Ryszard Przybyła, nauczyciel w ZS 1, Joanna Ludwisiak, nauczycielka w ZS 2, Dariusz Wróbel, nauczyciel w ZS 3, Agnieszka Szwedzka, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie, Iwona Gajda, nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, Zofia Szmidt, główny konsultant w PODNiDM, Małgorzata Stępień, pedagog w Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Pabianicach, Małgorzata Twardowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie, Magdalena Filipiak, nauczycielka w Młodzieżowym Domu Kultury.

Nagrody starosty będą wręczone dziś w ZS 1 o godz. 14.00.