Już wiadomo, kto otrzyma po 2.000 zł (200 zł miesięcznie) w nadchodzącym roku szkolnym.
– Do końca lipca przyjmowane były wnioski o nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – informuje wiceprezydent Małgorzata Biegajło. – Mogli je składać nauczyciele, rodzice i opiekunowie uczniów.
Nad zgłoszeniami obradowała specjalna komisja Rady Miejskiej.
Podobnie jak w roku ubiegłym, stypendia przyznano uczniom w trzech kategoriach: za osiągnięcia sportowe, kulturalne i naukowe.
Laureatów jest siedmioro: cztery dziewczyny i trzech chłopców. Czworo z nich to absolwenci Gimnazjum nr 3.

Oto najzdolniejsi ze zdolnych
Za osiągnięcia w dziedzinie nauki stypendia otrzymali:
Karolina Dembowska - ma 16 lat. Ukończyła Gim. nr 3 w wyróżnieniem. Jej średnia to 5,4.
Antoni Grzanka - ma 16 lat. Ukończył Gim. nr 3 ze średnią 5,43.
Aleksandra Likońska - ukończyła Gim. nr 3 ze średnią 6,0.

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki stypendium dostał
Robert Łaguniak – ma 12 lat, uczy się w SP 5 i szkole muzycznej. Jego średnia ocen to 5,83.

Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali:
Michał Michalak – Gim. nr 3 ukończył ze średnią 5,2.
Anna Nita – ma 12 lat, jest uczennicą SP 173 (szkoła sportowa) w Łodzi. Jej średnia ocen to 5,2.
Monika Rykała – uczennica SP 3. Jej średnia to 5,4.

Ubiegłorocznymi stypendystami Rady Miejskiej byli uczniowie Gimnazjum nr 3 oraz szkół podstawowych nr 13, 14 i 5: Martyna Cieślińska, Michał Jarzyna (w dziedzinie nauki), Robert Łaguniak (w dziedzinie kultury), Monika Kuźba, Michał Michalak, Adrianna Oset i Monika Rykała (w dziedzinie sportu) .