Placówka Wsparcia Dziennego Junior, działająca przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, zorganizowała 3-tygodniowe turnusy bezpłatnych półkolonii dla dzieci mieszkających na terenie miasta. Wzięło w nich udział 80 dzieci, dla których od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00 zorganizowano szereg zajęć.

- Największą atrakcją dla dzieci okazały się zajęcia w łódzkim aquaparku „Fala” – uważa Kamila Pokora, kierownik placówki. - Odbyły się też wycieczki do ogrodu zoologicznego, papugarni czy parku trampolin.

Był szereg zajęć sportowych w pabianickich klubach, trening tai-chi, a także wiele zajęć manualnych: sensoplastyka, warsztaty garncarskie i zajęcia plastyczne w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Półkolonistów gościła także biblioteka, muzeum, grota solna oraz kręgielnia. O bezpieczeństwo dzieci zadbali pabianiccy policjanci, którzy przeprowadzili z nimi szereg pogadanek profilaktycznych.

Wychowawców Juniora w opiece nad dziećmi wspierali wolontariusze z grupy wolontarystycznej Agrafka.

To już drugie wakacje, podczas których placówka wsparcia dziennego, mieszcząca się na ul. Partyzanckiej 31, zorganizowała półkolonie dla dzieci z miasta.