– Mini-saga jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy w miniaturowym wymiarze. Musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie – tłumaczą organizatorzy z Młodzieżowego Domu Kultury.

W tym roku temat sagi brzmi: modern technology (nowoczesna technologia).  

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 9-12 lat – forma komiksowa mini–sagi; 13-15 lat – mini-saga literacka oraz 16-19 lat – również mini-saga literacka.

Objętość opowiadania w II i III kategorii musi zawierać dokładnie 50 słów, a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace, które nie spełnią tego wymogu, nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re) są liczone jako jedno słowo.
Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksu, który musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie (nie każdy obrazek musi zawierać tekst). Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów liczonych oddzielnie. Podobnie jak w mini-sadze literackiej, formy skrócone (np. I’ll itd.) są liczone jako jedno słowo. Prace muszą być wykonane w formacie A3.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Prace uczestników II i III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do 31 października na adres: mdkpabianice@gmail.com, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION.

Uczestnicy I kategorii wysyłają swoje prace pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice, z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION. 

Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u (ul. Pułaskiego 38). Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej, a na odwrocie pracy – w przypadku formy komiksowej.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie. Druk oświadczenia dostępny jest na stronie: mdk-pabianice.pl.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora do 21 listopada.