Ich projekt spodobał się organizatorowi i nagrodzili go finansowym wsparciem.

– Głównym jego celem jest aktywizacja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – wyjaśnia Agnieszka Jaksa, koordynator „Agrafki”.

W jaki sposób? Angażując do tego innych młodych ludzi, tzw. animersów. To młodzież w wieku 12-16 lat, zrekrutowana z pabianickich szkół podstawowych. W ramach projektu odbędzie się m.in. 5 wyjść animersów w "przestrzeń podwórkową". Uczestnicy będą podzieleni na 3 zespoły (po 10 uczestników + 5 wolontariuszy) i będą działać na wcześniej wybranych podwórkach w konsultacji z pracownikami socjalnymi i policją. Młodzież będzie animować czas wolny rówieśnikom i dzieciom, wykorzystując zdobyte podczas warsztatów umiejętności oraz zakupiony na potrzeby projektu sprzęt do animacji.

Po zakończeniu projektu powstanie grupa streetworkingowa, która będzie pracowała w stałym wymiarze i będzie mogła aktywizować kolejne dzielnice w naszym mieście.

Efektem projektu będzie też happening „Jesteś nieodłącznym elementem”, podczas którego m.in. powstanie mural stworzony razem z „Krukiem”, animersami, dziećmi z akcji podwórkowych, mieszańcami okolicznych podwórek i Pabianic. Happening odbędzie się 17 czerwca w godz 16.30–19.30.