Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi gościła w swoich progach młodych pasjonatów kultury antycznej. Uczniowie z SP 8, SP 13, SP 14 i SP 17 udowodnili podczas konkursu „Spotkajmy się na Olimpie”, że zainteresowanie kulturą świata starożytnego jest nadal żywe.

Konkurs miał charakter międzyprzedmiotowy. Zadania zostały tak opracowane, że wymagały od uczniów szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej. Uczniowie musieli między innymi wykazać się znajomością historii starożytnej Grecji, znajomością treści wielu mitów greckich, słów, wyrażeń i zwrotów zapożyczonych z greki, dodatkowo każda drużyna zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie, odgrywając mini dramat przygotowany w oparciu o wybrany mit.

Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany, a różnice w zdobytych przez drużyny punktach, bardzo niewielkie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, które ufundował Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia. A oto wyniki konkursu: I miejsce SP 17, II miejsce SP 8, III miejsce SP 14, IV miejsce SP 13.

Organizatorzy konkursu: Marzena Kołodziejska i Renata Morawska.