I LO, II LO, ZS nr 2, ZS nr 1 i ZS nr 3 reprezentowały 10–osobowe zespoły. Zawodnicy pływali na dystansie 50 metrów. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła sztafeta II LO w składzie: Karolina Adamkiewicz, Monika Gaweł, Agnieszka Przesmycka, Natalia Szałabska, Joanna Czekalska, Beata Kuśmider, Paula Smagalska, Barbara Storczyk, Agata Szymańska, Samanta Bartczak. Opiekunką jest Barbara Szałabska.
Druga była sztafeta I LO, trzecie miejsce zajęła drużyna ZS nr 3, a czwarte – ZS nr 2.
W sztafecie chłopców najlepsi okazali się pływacy również z II LO: Aleksander Pawlak, Dominik Prusik, Łukasz Mokros, Konrad Kacperczyk, Marcin Tosik, Robert Jadczak, Adam Łyszkowski, Michał Kałużny, Maciej Niciński, Filip Molęda. Opiekunka: Małgorzata Kasza.
Drugie miejsce zajęli pływacy I LO, trzecie – ZS nr 2, a czwarte – ZS nr 3. Na piątym przypłynęła sztafeta ZS nr 1.