W tym celu „Poziomki” odwiedziły Powiatową Komendę Policji w Pabianicach, gdzie w miasteczku ruchu drogowego, pod okiem pani policjant, doskonaliły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Przymierzały też policyjne czapki i oglądały policyjny radiowóz.