Pisząc Ekologiczne Dyktando, poznają jednocześnie aktualne problemy ochrony środowiska, które zawiera tekst każdego ortograficznego sprawdzianu. Tegoroczna, XVI już edycja dyktanda odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy, skierowany do uczniów szkół podstawowych odbędzie się 20 listopada. 2 grudnia swoją wiedzę sprawdzą uczniowie gimnazjów. Autorami tekstów sprawdzianów dla obu grup wiekowych są nauczyciele języka polskiego.

Organizatorem dyktanda jest Miejski Ośrodek Kultury. Do I tury (szkoły podstawowe), może zgłosić się po 5 uczniów klas piątych z danej placówki. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 14 listopada w sekretariacie MOK-u (ul. Kościuszki 14), faksem (42 227 55 70) lub e-mailem (kceg@mokpabianice.eu). Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie MOK-u (www.mokpabianice.eu).