Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Zadanie trwać będzie od marca do września 2013 r.
W ramach jego realizacji odbędzie się osiem wycieczek dla uczniów klas IV-VI z pabianickich szkół podstawowych do czterech obszarów chronionego krajobrazu na terenie regionu łódzkiego, połączonych z poznaniem dziedzictwa kulturowego z danego terenu. Przed każdą z wycieczek uczestnicy zaproszeni zostaną do MOK-u na krótki pokaz filmowy na temat form ochrony krajobrazu w Polsce. Podsumowaniem wycieczek będzie wystawa ukazująca ciekawe miejsca regionu łódzkiego wiosną i jesienią.

W czerwcu impreza plenerowa organizowana w ramach tegorocznych Dni Pabianic wzbogacona zostanie o piknik ekologiczny. Prezentowane będą stoiska z naturalną żywnością, pokazy mody, teatrzyk, warsztaty artystyczne (kompozycje z balonów) czy pokaz kulinarny.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to również propozycja dla dzieci i młodzieży spędzających lato w mieście. W lipcu i sierpniu zaplanowano otwarte, nieodpłatne warsztaty ekologiczno-artystyczne, które polegać będą na korelacji ekologii z muzyką, plastyką i tańcem. Uczestnicy zajęć zostaną przewiezieni w ciekawe przyrodniczo miejsca, gdzie będą tworzyć prace plastyczne, uczyć się piosenek oraz zapoznawać się z różnymi technikami tańca. Podczas wakacji zaplanowano również dwie nieodpłatne wycieczki.