I dlatego w ramach obchodów Światowego Dnia Wody przedszkolaki zwiedziły stację uzdatniania wody „Zagajnikowa” w Pabianicach oraz wzięły udział w warsztatach o wodzie, prowadzonych przez animatorów ze Świata Przygód w Łodzi. Dowiedziały się na nich, dlaczego woda jest miejscem i źródłem życia, poznały sposoby oczyszczania i dbania o jej czystość. Sprawdzały także, co w wodzie pływa, a co w niej tonie i co się w niej rozpuszcza.

Zajęcia zostały sfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi.