Graffiti będzie malowane na płocie pabianickiej strzelnicy. Temat konkursu to „Alternatywne sporty w Pabianicach”. Organizatorem Konkursu jest: Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK Walter w Pabianicach. 

- Konkurs ma na celu pokazanie, że w Pabianicach są jeszcze alternatywy- mówi Monika Maksymowicz, współorganizatorka. 

Celem Konkursu jest również pokazanie bogactwa alternatywnej sztuki, jaką jest graffiti.
Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni uczniowie lub grupa uczniów (maksymalna ilość osób w grupie – 10) uczęszczających do pabianickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie.

Każda osoba lub grupa osób może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość projektów graffiti. Zgłoszony do konkursu projekt graffiti musi być autorską pracą uczestnika konkursu, do którego posiada nieograniczone majątkowe prawa autorskie. Graffiti nie może w rzeczywistości po wykonaniu (namalowaniu) mieć wymiarów większych niż 1,5 metra (wysokość) na 4 metry (szerokość). Jak się zgłosić? kolorowy projekt graffiti zgłaszanego do konkursu w formie papierowej w formacie minimum A4 do siedziby współorganizatora – Zespół Szkół nr 5, ul. Pułaskiego 32 lub w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, plik musi być zapisany w formacie .pdf lub .tiff, lub .eps. Dopuszcza się również przesłanie pliku projektu o w/w parametrach drogą elektroniczną na adres organizatora: http://pksowlokwalter@onet.eu Każda praca musi być podpisana imionami i nazwiskami autorów. Regulamin oraz formularze, które należy dołączyć do projektu znajdziemy na facebook'u: https://www.facebook.com/pksowlokwalter