Wzięli w nim udział uczniowie z trzecich klas z dawnych gimnazjów: nr 1, nr 3 i św. Wincentego'a Paulo oraz z gimnazjum w Dłutowie, Lutomiersku, Piątkowisku i Ksawerowie. Było ich 20.

Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali zestaw składający się z 10 zadań. Wśród nich były zadania zamknięte, otwarte, zadania na dowodzenie i argumentację.

– Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami stosowania metod matematycznych oraz logicznym i abstrakcyjnym rozumowaniem – mówi Jolanta Koźlenko, organizatorka konkursu.

Najlepszy wynik w konkursie uzyskał Jan Gorzela, uczeń szkoły w Piątkowisku. Drugie miejsce zajął Michał Mielczarek z Gimnazjum w Lutomiersku, a trzecie Adam Wądołowski ze SP 2 (dawniej Gim. nr 1). Wyróżnienie otrzymali Marta Kołodziejczyk z Ksawerowa i Maksym Mosiewicz z Gimnazjum a Paulo. Uczniowie rozwiązywali zadania w dwuosobowych drużynach.

Uczestnicy konkursu przygotowali również prezentacje o wybitnych polskich matematykach i ich zasługach dla nauki światowej. Najciekawszą przygotowali uczniowie z Lutomierska. Zaprezentowali oni sylwetki naukowców, którzy przyczynili się do złamania Enigmy.

Organizatorami konkursu były Marta Stępień, nauczyciel matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Jolanta Koźlenko, nauczyciel matematyki w ZS 3.