Do konkursu przystąpiło ok. 40 osób ze szkół: Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach, Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Gimnazjum w Dobroniu oraz Gimnazjum nr 2 w Pabianicach.

Był dwuetapowy. Pierwszym zadaniem uczniów było napisanie dyktanda składającego się z zadań słuchowych, wyboru oraz połączeń.

Szczególnie dobrą znajomością angielskiego popisali się: Marek Przybylski z ZS nr 1 - pierwsze miejsce, Jakub Olejnik z ZS nr 2 - drugie miejsce oraz Marcin Zawadzki - trzecie miejsce.

- Największe trudności sprawiło mi ostatnie zadanie, reszta była stosunkowo prosta - mówi Jakub Olejnik.

W drugim etapie uczestnicy mieli za zadanie skorygować popełnione przez siebie błędy przy pomocy słowników angielsko-polskich.

Zwycięzcami tego etapu byli: pierwsze miejsce – Maja Bączyk z Gimnazjum w Dobroniu, drugie miejsce – Rafał Nowakowski, ZS nr 1, trzecie miejsce – Klaudia Jereczek, ZS nr 2.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni pendrive'ami ufundowanymi przez Starostwo oraz nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Oxford University Press.

Oprócz tego zorganizowano loterię pytań. Kto znał odpowiedź, mógł wygrać różnego rodzaju drobne upominki ufundowane przez Oxford University Press.

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka angielskiego z Zespołu Szkół nr 3, Joanna Żuber i Aneta Czerwińska przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach.

- Dyktando dla dyslektyków w języku angielskim umożliwia zmaganie się z ortografią tym uczniom, którym sprawia ona problemy w nauce - mówią nauczycielki.

Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe.