W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas I – III szkół podstawowych, chodzących na świetlicę. Ich zadaniem było zaśpiewanie kolędy lub pastorałki.

– Wszystkie dzieci wspaniale się przygotowały. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany – zachwala Anna Ślusarska, nauczyciel świetlicy.

Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe.

Komisja konkursowa w składzie: Edyta Stępień – kierownik świetlicy w SP 2, Małgorzata Szynkiewicz – nauczyciel świetlicy w SP 3 i Monika Wilczek–Pacześ – nauczyciel świetlicy w SP 9 w każdej z kategorii przyznała nagrody za pierwsze miejsce oraz wyróżnienie.

W kategorii klas I wygrał Jan Różycki z SP 3, a wyróżnienie dostała Ewelina Działecka z SP 17.

Wśród drugoklasistów zwyciężyła Aleksandra Furman (reprezentantka SP 2), a wyróżnienie zdobyła Natalia Adamska z SP 16.

W kategorii klas III przyznano nagrody: 1. miejsce – Abigail Jaros z SP 16 i wyróżnienie – Małgorzata Różycka z SP 3.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.