Tam, wędrując ścieżkami ekologicznymi, zobaczyli kilkadziesiąt niezwykle realistycznych rzeźb owadów, wykonanych w wielokrotnym powiększeniu. Podziwiali również piękny ogród z tysiącami roślin wielu gatunków.
Wycieczka została zorganizowana przez MOK w ramach projektu „Różne kolory ziemi łódzkiej”, dofinansowanego w WFOŚiGW w Łodzi.