W konkursie uczestniczyło 6 drużyn (3-osobowych) z gimnazjów powiatu pabianickiego.

Łatwo nie było. Uczniowie biorący w nim udział musieli wykazać się znajomością geografii i historii Polski, najważniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej, tematyki integracji Polski z Unią Europejską, wiedzą na temat korzyści Polski z przystąpienia do UE oraz wiedzą o UE i jej symbolach.  

Konkurs został przeprowadzony w formie teleturnieju w trzech turach. W pierwszej drużyny odpowiadały na te same pytania, w drugiej losowały pytania za 1 i 2 punkty, a w trzeciej wypełniały zadania o takim samym stopniu trudności.

Najlepiej poradziła z tym sobie ekipa z Gimnazjum nr 1 w składzie: Iga Kuba, Ksenia Jakubiak, Magda Klimek (opiekun Ewa Filipowska). Drugie miejsce przypadło drużynie z Gimnazjum nr 3: Agacie Urbańczyk, Agnieszce Witasik, Marcinowi Olejnikowi (opiekun Andrzej Pasiński). Trzecie miejsce zajął team również z Gimnazjum nr 3 – Julia Dyba, Agnieszka Mackiewicz,Magdalena Śmiech (opiekun Andrzej Pasiński).

Konkurs zorganizował Klub Europejski działający w Gimnazjum nr 3 pod opieką Urszuli Dzwonnik, Barbary Grzesiak i Jolanty Marczuk.

Nagrody dla zwycięzców i upominki dla uczestników ufundowało Starostwo, europoseł Joanna Skrzydlewska oraz Wydawnictwo PWN. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i materiały informacyjne o Unii Europejskiej.