- Inspiracją są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności: taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja… – piszą organizatorzy z Młodzieżowego Domu Kultury. - Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym.

Format prac (malarstwo, rysunek, grafika) nie może być większy niż A3. Jeden autor może nadesłać jedną pracę, a jeden nauczyciel - maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.

Do pracy trzeba dołączyć kartę informacyjną (do pobrania ze strony: mdk-pabianice.pl).
Rysunki można przysyłać do 29 maja na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.