W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych czy warsztatów terapii zajęciowej (do 18. roku życia).
Co rysujemy? Na przykład sytuację pożaru w szkole lub co może się wydarzyć, kiedy nie przestrzegamy bezpieczeństwa na ulicy.

Prace trzeba przesłać do 5 marca do Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Pułaskiego 38. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 13 marca. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl w zakładce „Konkursy/plastyczne”.

Jest to już XVII edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe, Młodzieżowy Dom Kultury i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.