Z II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków i Altowiolistów dyplomy laureatów przywieźli Dominika Kotwa (klasa skrzypiec Jakuba Kosmali) oraz Kamil Kociołek (klasa skrzypiec Rafała Rydygera). Kamil zdobył również nagrodę specjalną jury. Wyróżnieni zostali: Katarzyna Nowak (klasa J. Kosmali), Łukasz Podczaski, Paulina Rubajczyk i Aleksandra Pietrucień (klasa R. Rydygera). Naszym uczniom akompaniowali Alicja Kozłowska-Baczyńska i Sławomir Beśko

W III Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym „I pierwszak może być mistrzem” MajaPiter z klasy skrzypiec Małgorzaty Twardowskiej-Fronczak zdobyła tytuł Supermistrza. Akompaniatorką naszej zdolnej artystki jest Anita Ceglarek.